Ventilated container


Ventilated container

Ventilated container – w tłumaczeniu na język polski jest to kontener wentylowany. Jest to bardzo szczelny pojemnik, który posiada solidne ściany. Na jednej ze ścian znajdują się drzwi, które umożliwiają cyrkulacje powietrza. Wszystko odbywa się w sposób naturalny. Dzięki temu, przewożone w kontenerze towary nie ulegną zepsuciu i zostaną bez szwanku dostarczone do miejsca przeznaczenia.