Zezwolenie przewozowe


Zezwolenie przewozowe

Zezwolenie przewozowe (zagraniczne) – dotyczy transportu drogowego. Dokument otrzymany na podstawie umowy międzynarodowej od innego państwa lub organizacji międzynarodowej przez właściwy organ Rzeczpospolitej Polskiej lub na odwrót. Przewoźnik otrzymując taki dokument jest upoważniony do wykonywania transportu drogowego, jednokrotnie lub wielokrotnie. Nie dotyczy przewóz realizowanych z państw Unii Europejskiej, wykonujących przewozy między państwami należącymi do Unii Europejskiej. Kierowca każdego pojazdu ciężarowego, który chce wjechać na teren innego kraju musi dysponować zezwoleniem.