Unia Europejska


Unia Europejska

UE– to skrót określający Unię Europejską. Jest to związek gospodarczo – polityczny, który zrzesza demokratyczne państwa od 1 listopada 1993 roku. Jest to organizacja międzynarodowa, która głównie powstała po to, aby szerzyć proces integracji pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

Celem UE jest promowanie ekonomicznego i społecznego postępu, a także wzmacnianie obrazu Unii jako jedności w odniesieniu do politycznych działań. Unii Europejskiej zależy na rozwijaniu obszaru wolności, swobód, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a także zależy jej na stworzeniu społeczeństwa europejskiego. Ponadto, Unia Europejska dąży do polepszenia standardów życia. Do 2013 roku w Unii Europejskiej było 28 państw. Obecnie o wejście do wspólnoty ubiegają się Albania, Czarnogóra, Islandia, Macedonia, Serbia i Turcja.

Najważniejszymi osobami w Unii Europejskiej są Jean Claude – Juncker, który jest obecnie Przewodniczącym Komisji Europejskiej. Donald Tusk jest Przewodniczącym Rady Europejskiej, Martin Schulz Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Federica Mogherini Wiceprzewodniczącą Komisji, a Mario Draghi Przewodniczącym Europejskiego Banku Centralnego.