Ameryka coraz bliżej? Eksport do USA


Ameryka coraz bliżej? Eksport do USA
Ameryka coraz bliżej? Eksport do USA

Ameryka coraz bliżej? Eksport do USA

Jak układa się współpraca handlowa między Unią Europejską, a szczególnie eksport do USA?

Od 2013 roku trwają negocjacje nad Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji czyli Trade and Investment Partnership (TTIP). Jego zadaniem ma być utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Ma to zostać osiągnięte dzięki ujednoliceniu oraz usunięciu przeszkód w handlu m.in. cła, różnic w regulacjach, ograniczeń w zakresie inwestycji. Niewiele jednak wiadomo o krokach jakie poczyniono do tej pory, ponieważ negocjacje objęte są tajemnicą. Niby Komisja Europejska w 2014 r. przekazała pewne informacyjne materiały, ale niewiele one mówią o negocjowanych zapisach.

Prognozy wskazują, że do 2020 r. polski eksport do Stanów Zjednoczonych miałby szanse być o 67 % większy niż obecnie. Miejmy nadzieję, że uda się złagodzić dotychczasowe przeszkody, co usprawni transport lotniczy i morski, a wzrost eksportu będzie większy od przewidywanego.

Pozostając w temacie USA. Ostatnio przez przedstawicieli Unii Europejskiej poruszana była też kwestia zniesienia wiz do Stanów, które wymagane są jeszcze od obywateli pięciu krajów UE. Oprócz Polski do tej grupy należy Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia. Czy doczekamy się zmian również w tym temacie?

Spedycja lotnicza i związane z nią tematy poruszane są na naszym blogu dosyć często, zapraszamy do lektury.

Zapraszam do wyceny małych i dużych przesyłek na Airoo.com – spedycja lotnicza.

Wyceń eksport do USA:


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź