Spedycja lotnicza: warunki wysyłki samolotem


Spedycja lotnicza
Spedycja lotnicza

By towar mógł zostać wysłany drogą powietrzną, musi spełnić wymogi bezpieczeństwa, określone w rezolucji IATA (International Air Transport Association). Rzecz dotyczy zwłaszcza ładunków niebezpiecznych, łatwo ulegających zepsuciu oraz żywych zwierząt. Wszystkie skomplikowane formalności wywozowe pomoże ogarnąć organizator transportu, czyli spedycja lotnicza.

Każda przesyłka, ekspediowana do kontrahenta czy klienta drogą lotniczą, musi być właściwie opakowana – zależnie od wymogów przewozu i przeładunków w portach tranzytowych. Wszystkie sztuki opakowań powinno się również odpowiednio oznakować, a także opatrzyć naklejkami, umożliwiającymi identyfikację paczki.

Za towary niebezpieczne uznaje się te, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas przewozu. Zanim podejmie się poważne kroki, związane z transportem lotniczym, warto w pierwszej kolejności upewnić się, że dany artykuł czy substancję w ogóle można przewieźć samolotem. Co i pod jakimi warunkami, szczegółowo określają przepisy w podręczniku ICAO – Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air).

Regulacje, odnoszące się do przewozu artykułów niebezpiecznych drogą powietrzną należą do najbardziej restrykcyjnych spośród wszystkich gałęzi transportu. Dlatego przyjmując zlecenie, spedycja lotnicza czuwa, by na pokład samolotu transportowego nie trafiły ukryte materiały niebezpieczne, np. części samochodów, zawierające baterie z ciekłym elektrolitem. Jeśli spedytor uzna, że przesyłka zawiera takowe, powinien od nadawcy uzyskać deklarację o przewozie towarów niebezpiecznych, tzw. Shipper’s Declaration for Dangerous Goods, w której określa on m.in. klasę ryzyka i wyznacza osobę do kontaktu w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Materiały łatwo psujące się mogą z kolei zmieniać swoje właściwości pod wpływem wahań temperatury, ciśnienia czy zwyczajnie czasu przelotu. W związku z tym spedytor lotniczy przyjmie je do obsługi tylko wtedy, gdy istnieje gwarancja, że do miejsca przeznaczenia dotrą we właściwym czasie.

Zdarza się również, że samolotem zamierzamy wyekspediować żywe zwierzęta (wzmiankowaliśmy o tym w Spedycja lotnicza: ULD dla… koni) – dla nadawcy takiego osobliwego ładunku wiąże się to z obowiązkiem zapewnienia czworonogom (i nie tylko) warunków, w których nie będą one narażone na stres. Tak stanowią przepisy. Przed realizacją zlecenia przez spedytora, nadawca sporządza w dwóch egzemplarzach stosowną deklarację. Podobnie jak w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych, jeden egzemplarz towarzyszy przesyłce, drugi zaś – zostaje w porcie załadunku.

Zarówno substancje niebezpieczne, jak i zwierzęta mogą być źródłem chorób. Dlatego często ich transport uzależniony jest od zgody władz sanitarnych.

Wreszcie ostatnia kategoria ładunków: przesyłki wartościowe. To takie, których wartość brutto wynosi minimum 1000 dolarów amerykańskich za kilogram. Nie można ich konsolidować z towarami niewartościowymi. Przy ich transporcie mają zastosowanie dodatkowe procedury, dotyczące opakowań i sposobu przechowywania. Otóż okazuje się, że w porcie lotniczym nadania i odbioru muszą się one znaleźć w sejfie, a przewóz do i z samolotu odbywa się pod specjalnym nadzorem – po prostu są konwojowane.

Wszystkich formalności i nerwów można spokojnie uniknąć, wyceniając i składając zamówienie na wysłanie towaru drogą lotniczą w AIROO.COM 🙂 Do czego niniejszym gorąco zachęcamy.

Żródło:

Podręcznik spedytora, pod redakcją Danuty Marciniak-Neider i Janusza Neidera, tom 2, Gdynia 2014. 


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź