CEVNI 1985


CEVNI 1985

CEVNI 1985 – jest to europejski kodeks dla żeglugi śródlądowej. Został opracowany przez UNECE w dniu 15 listopada 1985 r., a jego nowelizacja miała miejsce w 2002 i 2007 roku. Zapewnia zharmonizowane zasady, które stanowią podstawę prawną i techniczną krajowych kodeksów żeglugi śródlądowej w państwach członkowskich EKG ONZ. Określa m.in. oznaczenia statków śródlądowych, ich oświetlenie, kolory świateł czy zasady nawigowania.