CIF


CIF

CIF – rozwinięciem tego skrótu jest Cost, Insurance and Freight (named port of destination), czyli koszt, ubezpieczenie, fracht (oznaczony port przeznaczenia). Jest to formuła handlowa znajdująca się w zbiorze reguł Incoterms 2010 i obowiązująca w międzynarodowym obrocie towarami. Na jej podstawie, sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar na statek w porcie załadunku. Jego zadaniem jest także zawarcie umowy przewozu towaru oraz pokrycie kosztów transportu do określonego portu przeznaczenia. Musi on także wykupić ubezpieczenie towaru i zapłacić za nie. Ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie, gdy towar zostanie umieszczony na pokładzie statku. Zobacz także: Cena CIF.