Frachtujący

F

CIF

Sytuacja frachtowa w lipcu – prognozy

Stawka waga/miara

Stawka frachtowa

Fuzje armatorów kontenerów wpłyną na podwyżki stawek frachtowych?

Niskie stawki importowe ważne do końca lutego – szybka akcja frachtowa!

Giełda frachtowa

Freight collect

Freight

Czy Neptune Orient Lines zostanie przejęty i jak to wpłynie na ceny frachtu?

Fracht przedpłacony

Fracht

CFR Cost and Freight

Cena FOB

Nowy Kanał Sueski

Ładunek

Armatorzy coraz częściej wybierają superkontenerowce

CAF currency adjustment factor