CLECAT


CLECAT

CLECAT – jest to Europejskie Stowarzyszenie Spedycji, Transportu, Logistyki i Usług Celnych, które powstało w 1958 roku, a jego siedziba znajduje się w Brukseli. Reprezentuje 20 organizacji zajmujących się spedycją i logistyką, w ich szeregach znajduje się ponad 19 tysięcy firm działających na terenie Unii Europejskiej. Głównym celem CLECAT jest:

  • Reprezentowanie i ochrona szeroko rozumianej branży TSL w Europie
  • Doradzanie Komisji Europejskiej w zakresie zagadnień branży TSL. Szczególnie przy tworzeniu i nowelizacji prawa europejskiego dotyczącego transportu, spedycji i zagadnień celnych.
  • Współpraca z ogólnoświatową organizacją spedytorów FIATA, reprezentowanie jej na forum Unii Europejskiej.

Współpraca FIATA i CLECA z innymi międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi ma na celu wypracowanie ujednoliconych i jak najkorzystniejszych dla środowiska spedycyjnego rozwiązań prawnych.