Cło na kauczuk syntetyczny


Cło na kauczuk syntetyczny

Cło na kauczuk syntetyczny z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) zależy od ich rodzaju. Wyróżniamy: Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny dowolnego produktu objętego pozycją 4001 z dowolnym produktem objętym niniejszą pozycją, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach np. lateks (cło 0%).

Cło na kauczuk syntetyczny z popularnych kierunków:

Stawki celne na kauczuk syntetyczny prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl