Cło na maszyny biurowe


Cło na maszyny biurowe

Cło na maszyny biurowe sprowadzane z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) może być różne, w zależności od rodzaju. Wyróżniamy maszyny biurowe w tym na przykład hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, urządzenia do temperowania ołówków, dziurkacze lub zszywacze (cło 2,2%). Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (0%).

Cło na maszyny biurowe z popularnych kierunków:

Stawki celne na maszyny biurowe prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl