Cło z Wietnamu


Cło z Wietnamu

Towary sprowadzane z Wietnamu podlegają, tak jak z pozostałych krajów trzecich nie należących do UE, opłatom celnym. Z Wietnamu sprowadzane są m.in. ryby świeże, schłodzone, zamrożone; kawa; przyprawy; produkty i przetwory spożywcze; maszyny biurowe; sprzęt telekomunikacyjny; urządzenia elektryczne i nieelektryczne, typu domowego; meble i ich części; artykuły podróżne; odzież; instrumenty i urządzenia medyczne. Informacje dodatkowe o imporcie dotyczące na przykład tematu dynamiki importu i obrotów handlowych pomiędzy Polską a Wietnamem znajdują się we wpisie Import z Wietnamu.

Cło z Wietnamu

Wysokość cła na towary sprowadzane z Wietnamu, zależy od ich rodzaju, opłaty celne na najpopularniejsze produkty znajdują się poniżej.

Podatek VAT

Podatku VAT nie zapłacimy za przesyłki:

  • Których wartość nie przekracza 22 euro
  • Oznaczone jako prezent lub próbka konsumencka, których wartość nie przekracza 45 euro.
  • Które nie mają charakteru handlowego (oznaczone jako prezent) i odbiorca otrzymuje je bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
  • Oznaczone jako prezent, które były wysłane od prywatnej osoby, spoza UE do prywatnej osoby w Polsce
  • O charakterze okazjonalnym np. urodzinowym lub jubileuszowym.

W przypadku innych przesyłek zapłacimy 23% VAT.

Akcyza

Akcyza inaczej nazywana podatkiem akcyzowym to dodatkowa opłata pobierana w przypadku importu niektórych towarów. Są to przede wszystkim napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, energia elektryczna, ale także np. samochody i karty do gry. Akcyza stanowi spory zastrzyk pieniędzy dla budżetu państwa.

Cło na towary najczęściej sprowadzane z Wietnamu:

Cło na ryby świeże wynosi 2%, 8% lub 12%
Cło na kawę w zależności od rodzaju od 0% do 7,5%
Cło na przyprawy wynosi 0%
Cło na produkty i przetwory spożywcze
Cło na maszyny biurowe wynosi od 0% do 2,2%
Cło na sprzęt telekomunikacyjny wynosi 0%
Cło na meble i ich części wynosi 0%
Cło na artykuły podróżne wynosi 3%
Cło na odzież wynosi 12%
Cło na instrumenty i urządzenia medyczne wynosi 3,2%

Stawki celne z Wietnamu prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl