Cło na ścier i odpady papieru


Cło na ścier i odpady papieru

Cło na ścier i odpady papieru z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) zależy od ich rodzaju. Wyróżniamy: Ścier z drewna lub pozostałego włóknistego materiału celulozowego, papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady). Masa włóknista mechaniczna. Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego. Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego. Masy włókniste pochodzące z odzyskanego papieru lub tektury (makulatura i odpady) lub z innego włóknistego materiału celulozowego.

Cło na ścier i odpady papieru z popularnych kierunków:

Stawki celne na ścier i odpady papieru prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl