Cło na wyroby z kauczuku


Cło na wyroby z kauczuku

Cło na wyroby z kauczuku sprowadzone z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) może być różne, w zależności od rodzaju oraz formy. Wyróżniamy: przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit, z wyposażeniem lub bez, na przykład złącza, kolanka, kołnierze (3%). Płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki, z gumy innej niż ebonit (3%). Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włącznie ze smoczkami), z gumy innej niż ebonit, z wyposażeniem z ebonitu lub bez (0%). Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe (włącznie z rękawiczkami, mitenkami i rękawicami z jednym palcem), dowolnego przeznaczenia, z gumy innej niż ebonit (2%).

Cło na wyroby z kauczuku

Stawki celne na opony i dętki z kauczuku prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl