Cło z Algierii


Cło z Algierii

Import towarów z Algierii (Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej). Jego wartość w 2015 roku pomiędzy naszymi krajami wyniosła 143265,1 tys. zł w 2015 roku. Pomiędzy Algierią i Polską realizowany jest zarówno eksport jak i import. W związku z tym zaczęły pojawiać pytania o wysokość cła na produkty sprowadzane z Algierii oraz podatku VAT. Więcej na temat współpracy handlowej między naszymi krajami znajduje się we wpisie Import z Algierii.

Cło z Algierii

Większość towarów sprowadzana spoza Unii Europejskiej objęta jest opłatą celną, dotyczy to m.in. żywności, alkoholu, tytoniu (dwa ostatnie dodatkowo obciążone są akcyzą). Istnieją jednak pewne wyjątki, gdyż nie uiszczamy opłaty celnej:

  • Na towary z kategorii telefony i akcesoria elektroniczne
  • Gdy wartość towaru nie przekracza 150 euro (wartość w złotówkach waha się w zależności od kursu)

Wysokość cła zależna jest od rodzaju produktu, może wynosić np. ok. 5% wartości przesyłki, kwota ta nie jest więc zbyt duża. Jednak aby uniknąć niespodzianek warto przed zakupem sprawdzić, czy opłatę w postaci cła będziemy musieli uiścić.

Podatek VAT i akcyza
Jest dodatkową opłatą z którą musimy się liczyć sprowadzając towary z Algierii, Korei, Chin oraz innych krajów spoza Unii Europejskiej. Jednak tak jak w przypadku cła, również tu mamy pewne wyjątki.

Wiadomo więc, że podatku VAT nie zapłacimy za przesyłki:

  • Których wartość nie przekracza 22 euro
  • Oznaczone jako prezent lub próbka konsumencka, których wartość nie przekracza 45 euro.
  • Które nie mają charakteru handlowego (oznaczone jako prezent) i odbiorca otrzymuje je bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
  • Oznaczone jako prezent, które były wysłane od prywatnej osoby, spoza UE do prywatnej osoby w Polsce
  • O charakterze okazjonalnym np. urodzinowym lub jubileuszowym.

W przypadku innych przesyłek zapłacimy 23% VAT. Na pewne produkty takie jak paliwa, papierosy, czy alkohol nałożona jest również akcyza.

Cło na towary z Algierii:

  • Cło na nawozy surowe
  • Cło na pierwiastki chemiczne, nieorganiczne, tlenki i chlorowcosole

Stawki celne z Algierii prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl