Import z Algierii


Import z Algierii

Obroty handlowe między Polską a Algierią z ostatnich 3 lat.
Import z Algierii do Polski:

  • 146380,4 tys. zł w 2013 roku
  • 179484,0 tys. zł w 2014 roku
  • 143265,1 tys. zł w 2015 roku

Najczęściej z Algierii do Polski transportowaliśmy następujące produkty (dane z 2014 roku):

  • Nawozy surowe
  • Pierwiastki chemiczne, nieorganiczne, tlenki i chlorowcosole

Dynamika importu
W 2014 roku import z tego kraju do Polski zwiększył się o 23% w porównaniu do roku 2013. W 2015 roku import z Algierii do naszego kraju był o 20% niższy niż w roku 2014.
Porty: Port Algiers.
Źródło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego.

Wyceń transport z Algierii:


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź