Cło z Australii


Cło z Australii

Towary sprowadzane z Australii podlegają opłatom celnym, tak samo jak z pozostałych krajów trzecich (czyli nie należących do UE). Z Australii sprowadzane są takie produkty jak leki, czy węgiel. Informacje dodatkowe o imporcie dotyczące na przykład tematu dynamiki importu i obrotów handlowych pomiędzy Polską a Australią znajdują się we wpisie Import z Australii.

Cło z Australii

Wysokość cła na towary sprowadzane z Australii, zależy od ich rodzaju, opłaty celne na najpopularniejsze produkty znajdują się poniżej.

Podatek VAT

Podatku VAT nie zapłacimy za przesyłki:

 • Których wartość nie przekracza 22 euro
 • Oznaczone jako prezent lub próbka konsumencka, których wartość nie przekracza 45 euro.
 • Które nie mają charakteru handlowego (oznaczone jako prezent) i odbiorca otrzymuje je bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
 • Oznaczone jako prezent, które były wysłane od prywatnej osoby, spoza UE do prywatnej osoby w Polsce
 • O charakterze okazjonalnym np. urodzinowym lub jubileuszowym.

W przypadku innych przesyłek zapłacimy 23% VAT.

Akcyza

Akcyza inaczej nazywana podatkiem akcyzowym to dodatkowa opłata pobierana w przypadku importu niektórych towarów, przede wszystkim używek. Są to głównie napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, ale także energia elektryczna, samochody i karty do gry. Akcyza stanowi spory zastrzyk pieniędzy dla budżetu państwa, ze względu na dużą popularność i zapotrzebowanie na te produkty.

Cło na towary najczęściej sprowadzane z Australii:

  • Cło na rudy i koncentraty miedzi
  • Cło na rudy i koncentraty metali nieszlachetnych, gdzie indziej niewymienione
  • Cło na węgiel wynosi 0%
  • Cło na leki wynosi 0%
  • Cło na wyroby ze skóry, wyroby siodlarskie i rymarskie

Stawki celne z Australii prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl