Import z Australii


Import z Australii

Obroty handlowe między Polską a Australią z ostatnich 3 lat.
Import z Australii do Polski:

  • 1046342,5 tys. zł w 2013 roku
  • 1221032,0 tys. zł w 2014 roku
  • 1241146,5 tys. zł w 2015 roku

Najczęściej z Australii do Polski transportowaliśmy następujące produkty (dane z 2014 roku):

  • Rudy i koncentraty miedzi
  • Rudy i koncentraty metali nieszlachetnych, gdzie indziej niewymienione
  • Węgiel
  • Leki
  • Wyroby ze skóry, wyroby siodlarskie i rymarskie

Dynamika importu
W 2014 roku import z Australii do Polski zwiększył się o 17% w porównaniu do roku 2013. W 2015 roku import z Australii do naszego kraju był o 2% wyższy niż w roku 2014.
Porty: Port w x.

Źródło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego.
Wyceń transport z Australii:

 


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź