Cło na leki


Cło na leki

Cło na leki z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) zależy od ich rodzaju. Wyróżniamy: Leki złożone z dwóch lub więcej składników, które zostały zmieszane razem do użytku terapeutycznego lub profilaktycznego, niepakowane do sprzedaży detalicznej w odmierzone dawki lub w postacie, lub w opakowania (cło 0%). Leki złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej (cło 0%).

Cło na leki z popularnych kierunków:

Stawki celne na leki prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl