Cło z Filipin


Cło z Filipin

Towary sprowadzane z Filipin podlegają, tak jak z pozostałych krajów trzecich nie należących do UE, opłatom celnym. Najczęściej importujemy z Filipin: Maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych, urządzenia energetyczne oraz ich części, lampy elektronowe, urządzenia półprzewodnikowe i ich części, wyroby optyczne. Informacje dodatkowe o imporcie dotyczące na przykład tematu dynamiki importu i obrotów handlowych pomiędzy Polską a Filipinami znajdują się we wpisie Import z Filipin.

Cło z Filipin

Wysokość cła na towary sprowadzane z Filipin, zależy od ich rodzaju, opłaty celne na najpopularniejsze produkty znajdują się poniżej.

Podatek VAT

Podatku VAT nie zapłacimy za przesyłki:

  • Których wartość nie przekracza 22 euro
  • Oznaczone jako prezent lub próbka konsumencka, których wartość nie przekracza 45 euro.
  • Które nie mają charakteru handlowego (oznaczone jako prezent) i odbiorca otrzymuje je bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
  • Oznaczone jako prezent, które były wysłane od prywatnej osoby, spoza UE do prywatnej osoby w Polsce
  • O charakterze okazjonalnym np. urodzinowym lub jubileuszowym.

W przypadku innych przesyłek zapłacimy 23% VAT.

Akcyza

Akcyza inaczej nazywana podatkiem akcyzowym to dodatkowa opłata pobierana w przypadku importu niektórych towarów. Są to przede wszystkim napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, energia elektryczna, ale także np. samochody i karty do gry. Akcyza stanowi spory zastrzyk pieniędzy dla budżetu państwa.

Cło na towary najczęściej sprowadzane z Filipin:

  • Cło na maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych
  • Cło na urządzenia energetyczne oraz ich części
  • Cło na lampy elektronowe, urządzenia półprzewodnikowe i ich części
  • Cło na wyroby optyczne, gdzie indziej niewymienione wynosi 3%

Stawki celne z Filipin prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl