Cło z Kanady


Cło z Kanady

Import towarów z Kanady opisywaliśmy już na naszym blogu (Import z Kanady  – tlen, kalesony i spory potencjał, Jak CETA wpłynie na import z Kanady?). Jak wyglądają opłaty celne i inne koszty, dowiecie się z tego wpisu.

Cło z Kanady

Cło zapłacimy dopiero od wartości powyżej 150 EUR. Do tego zalicza się: wartości paczki, ubezpieczenie, a także koszt wysyłki. Wartość cła zależna jest od kraju i rodzaju przedmiotu, ale najczęściej nie przekracza kilku procent. Dodatkowo przepisy określają, że towary nieprzeznaczone do celów handlowych są zwolnione z opłat celnych. Po wejściu w życie CETA, czyli umowy o wolnym handlu z Kanadą, większość ceł zostanie zniesiona.

VAT i akcyza
To kolejne opłaty jakie uiścimy za paczki, które otrzymujemy spoza państw unijnych. Akcyzę zapłacimy, gdy kupujemy wyroby typu alkohol, czy papierosy. Najpierw płacimy cło, następnie od wartości towaru powiększone o cło – akcyzę, od całości jeszcze VAT.

Dodatkowe informacje:

  • W ustawie o VAT jest zapisane, że przesyłki zagraniczne do wartości 22 euro są zwolnienie z tego podatku (nie dotyczy napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych)
  • Towary o równowartości 45 euro o charakterze niehandlowym, czyli w małych ilościach wysyłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej mieszkającej na obszarze celnym Wspólnoty, również są zwolnione z VAT.

Cło na towary najczęściej sprowadzane z Kanady

Stawki celne z Kanady prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl