Cło na sprzęt telekomunikacyjny


Cło na sprzęt telekomunikacyjny

Cło na sprzęt telekomunikacyjny sprowadzane z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) może być różne, w zależności od rodzaju. Wyróżniamy: Aparaty telefoniczne, włączając telefony do sieci komórkowych lub do innych sieci bezprzewodowych; pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa), inna niż aparatura nadawcza i odbiorcza (0%).

Cło na sprzęt telekomunikacyjny z popularnych kierunków:

Stawki celne na sprzęt telekomunikacyjny prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl