Door to door


Door to door

Door to door – jest to w prostym tłumaczeniu zwrot, który oznacza od drzwi do drzwi. Jest to forma dostarczania towaru, w której przewoźnik za określoną opłatą dostarcza towar bezpośrednio od sprzedającego do kupującego. Jest to pełna obsługa spedycyjna, w której wliczane jest odebranie towaru i dostarczenie do do odbiorcy. Wtedy żadna ze stron o taką przesyłkę się nie musi martwić, ponieważ wszystko znajduje się w profesjonalnych rękach przewoźnika.