Eksport AGD. Urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, typu domowego


Eksport AGD. Urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, typu domowego

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne, typu domowego mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne, typu domowego z Polski najczęściej przewożone są do:

Wysokość eksportu urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, typu domowego z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 15115634,7 tys. zł w 2013 roku
  • 16321037,5 tys. zł w 2014 roku
  • 18366481,5 tys. zł w 2015 roku

Dynamika eksportu

W 2014 roku eksport urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, typu domowego z Polski zanotował wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2013. A także 13% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.

Źródło: GUS

Przeczytaj także: Hitowy eksport sprzętu AGD.


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź