Eksport pojemników metalowych do składowania lub transportu


Eksport pojemników metalowych do składowania lub transportu

Pojemniki metalowe do składowania lub transportu mogą być przewożone w kontenerach uniwersalnych. Towary przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.

Pojemniki metalowe do składowania lub transportu z Polski najczęściej przewożone są do:

Wysokość eksportu pojemników metalowych do składowania lub transportu z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 2037078,0 tys. zł w 2013 roku
  • 2043619,0 tys. zł w 2014 roku
  • 1310001,8 tys. zł w 2015 roku

Dynamika eksportu
W 2014 roku eksport pojemników metalowych do składowania lub transportu z Polski zanotował wzrost o 3% w porównaniu z rokiem 2013.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź