Eksport preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych


Eksport preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych

Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe mogą być transportowane w kontenerach uniwersalnych. Towary przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.

Eksport preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniosła:

  • 8902447,8 tys. zł w 2013 roku
  • 9186034,1 tys. zł w 2014 roku
  • 9848743,5 tys. zł w 2015 roku

Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe z Polski poza Europę najczęściej transportowane są do:

Dynamika eksportu
W 2014 roku eksport preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych z Polski zanotował wzrost o 3% w porównaniu z rokiem 2013.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź