Eksport ryb świeżych, schłodzonych, zamrożonych


Eksport ryb świeżych, schłodzonych, zamrożonych

Eksport ryb świeżych, schłodzonych, zamrożonych, ze względu na rodzaj przewożonego produktu (wymagającego odpowiedniej temperatury), podlega szczególnym zasadom transportu. Według obowiązujących przepisów ryby powinny być transportowane w specjalnych kontenerach chłodzonych lub kontenerach chłodniczych

Ryby świeże, schłodzone, zamrożone z Polski najczęściej są transportowane do:

Wysokość eksportu ryb świeżych, schłodzonych, zamrożonych z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 1538427,7 tys. zł w 2013 roku
  • 1749402,8 tys. zł w 2014 roku
  • 1887100,9 tys. zł w 2015 roku

Dynamika eksportu
W 2014 roku eksport ryb świeżych, schłodzonych, zamrożonych z Polski zwiększył się o 14% w porównaniu z rokiem 2013.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź