Eksport silników i siłowników, nieelektrycznych i ich części


Eksport silników i siłowników, nieelektrycznych i ich części

Silniki i siłowniki, nieelektryczne i ich części mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.

Silniki i siłowniki, nieelektryczne i ich części z Polski najczęściej przewożone są do:

Wysokość eksportu silników i siłowników, nieelektrycznych i ich części z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 4457326,6 tys. zł w 2013 roku
  • 5499905,4 tys. zł w 2014 roku
  • 6790434,0 tys. zł w 2015 roku

Dynamika eksportu
W 2014 roku eksport silników i siłowników, nieelektrycznych i ich części z Polski zanotował wzrost o 23% w porównaniu z rokiem 2013. A także 23% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź