Eksport spalinowych silników tłokowych i ich części


Eksport spalinowych silników tłokowych i ich części

Spalinowe silniki tłokowe i ich części mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.

Spalinowe silniki tłokowe i ich części z Polski najczęściej przewożone są do:

Wysokość eksportu spalinowych silników tłokowych i ich części z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 14856736,5 tys. zł w 2013 roku
  • 15199844,3 tys. zł w 2014 roku
  • 15833438,4 tys. zł w 2015 roku

Dynamika eksportu
W 2014 roku eksport spalinowych silników tłokowych i ich części z Polski zanotował wzrost o 2% w porównaniu z rokiem 2013. A także 4% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź