Eksport żywych zwierząt


Eksport żywych zwierząt

Ze względu na rodzaj przewożonego produktu, czyli przewóz żywych zwierząt, proces ten podlega zasadom, które określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt (całość dostępna jest tutaj). Oprócz krajów Unii Europejskiej zwierzęta żywe z Polski najczęściej są transportowane do Uzbekistanu (14814,8 tys. zł w 2014 roku). Transport tego typu odbywa się w specjalnych kontenerach wentylowanych.

Wysokość eksportu żywych zwierząt z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 751095,5 tys. zł w 2013 roku
  • 647671,9 tys. zł w 2014 roku
  • 2197890,2 tys. zł w 2015 roku

Dynamika eksportu
W 2014 roku eksport żywych zwierząt z Polski zmniejszył się o 14% w porównaniu z rokiem 2013.


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź