Full Container Load


Full Container Load

FCL – jest to skrót, którego rozwinięciem jest Full Container Load czyli jest to ładunek pełnokontenerowy. Jest to ładunek, który pochodzi od jego załadowcy. Jeśli chodzi o stopień napełnienia kontenera od względem jego masy, nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia i nie musi być nigdzie dookreślany. Jest to wygodne, ponieważ w ramach tego nie ponoszone są opłaty celne od ciężaru ładunku.

Przeczytaj także: FCL H/H, FCL H/P i FCL P/H.