Import instrumentów i urządzeń medycznych


Import instrumentów i urządzeń medycznych

Instrumenty i urządzenia medyczne mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.
Instrumenty i urządzenia medyczne do Polski najczęściej transportowane są z:

Wysokość importu instrumentów i urządzeń medycznych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 2501389,2 tys. zł w 2013 roku
  • 2833548,6 tys. zł w 2014 roku
  • 3231569,7 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import instrumentów i urządzeń medycznych do Polski wzrósł o 13% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 14% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź