Import instrumentów muzycznych, ich części i akcesoriów


Import instrumentów muzycznych, ich części i akcesoriów

Instrumenty muzyczne, ich części i akcesoria mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.
Instrumenty muzyczne, ich części i akcesoria do Polski najczęściej transportowane są z:

Instrumenty muzyczne, ich części i akcesoria do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 2702856,2 tys. zł w 2013 roku
  • 4640199,3 tys. zł w 2014 roku
  • 6162027,0 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import instrumentów muzycznych, ich części i akcesoriów do Polski wzrósł o 72% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 33% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź