Import kakao


Import kakao

Import kakao. Produkty tego typu zapakowane w worki, paczki, skrzynie czy opakowania kartonowe powinny być przewożone w kontenerach uniwersalnych.

Kakao do Polski najczęściej jest transportowane z:

  • Wybrzeża Kości Słoniowej 424219,5 tys. zł w 2014 roku
  • Holandii 392751,3 tys. zł w 2014 roku
  • Niemiec 257150,7 tys. zł w 2014 roku
  • Ekwadoru 15882,2 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu kakao do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 1073971,9 tys. zł w 2013 roku
  • 1381663,6 tys. zł w 2014 roku
  • 1688136,5 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import kakao do Polski wzrósł o 29% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 22% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź