Import kauczuku naturalnego


Import kauczuku naturalnego

Produkty sypkie takie jak kauczuk naturalny powinny być przewożone w kontenerach do przewozu ładunków sypkich.
Kauczuk naturalny do Polski najczęściej transportowany jest z:

Wysokość importu kauczuku naturalnego do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 1031112,1 tys. zł w 2013 roku
  • 815456,7 tys. zł w 2014 roku
  • 630945,2 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import kauczuku naturalnego do Polski spadł o 21% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 23% spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź