Import maszyn rolniczych i ich części


Import maszyn rolniczych i ich części

Maszyny rolnicze i ich części mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie lub opakowania kartonowe.
Maszyny rolnicze i ich części do Polski najczęściej transportowane są z:

  • Niemiec 964272,4 tys. zł w 2014 roku
  • Chin 198745,4 tys. zł w 2014 roku
  • Holandii 184938,0 tys. zł w 2014 roku
  • Belgii 183343,1 tys. zł w 2014 roku

Import maszyn rolniczych i ich części do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 2795410,9 tys. zł w 2013 roku
  • 2758030,8 tys. zł w 2014 roku
  • 2847093,9 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import maszyn rolniczych i ich części do Polski spadł o 1% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 3% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź