Import odzieży używanej


Import odzieży używanej

Odzież używana zapakowana w worki, paczki, skrzynie czy opakowania kartonowe powinna być przewożona w kontenerach uniwersalnych.

Odzież używana do Polski najczęściej jest transportowana z:

Wysokość importu odzieży używanej do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 457125,7 tys. zł w 2013 roku
  • 451215,4 tys. zł w 2014 roku
  • 388887,2 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import odzieży używanej do Polski spadł o 1% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 14% spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź