Import z Wielkiej Brytanii


Import z Wielkiej Brytanii

Obroty handlowe między Polską a Wielką Brytanią z ostatnich 3 lat.
Import z Wielkiej Brytanii do Polski:

  • 17184052,5 tys. zł w 2013 roku
  • 18239585,5 tys. zł w 2014 roku
  • 20081724,6 tys. zł w 2015 roku

Najczęściej z Wielkiej Brytanii do Polski transportowaliśmy następujące produkty (dane z 2014 roku):

Dynamika importu
W 2014 roku import z Wielkiej Brytanii do Polski zwiększył się o 6% w porównaniu do roku 2013. W 2015 roku import z Wielkiej Brytanii do naszego kraju był wyższy 10% niż w roku 2014.

Porty: Port w Londynie
Źródło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego.

Wyceń transport z Wielkiej Brytanii:


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź