Import opon i dętek z kauczuku


Import opon i dętek z kauczuku

Opony i dętki z kauczuku powinny być transportowane w kontenerach uniwersalnych. Produkty przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie.
Opony i dętki z kauczuku do Polski najczęściej transportowane są z:

 • Niemiec 632052,2 tys. zł w 2014 roku
 • Indonezji 45406,4 tys. zł w 2014 roku
 • Korei 118766,8 tys. zł w 2014 roku
 • Turcji 111787,5 tys. zł w 2014 roku
 • Chin 378089,7 tys. zł w 2014 roku
 • Japonii 70148,7 tys. zł w 2014 roku
 • Portugalii 70494,9 tys. zł w 2014 roku
 • Indii  71631,6 tys. zł w 2014 roku
 • Hiszpanii 147101,5 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu opon i dętek z kauczuku do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

 • 3813267,4 tys. zł w 2013 roku
 • 3690841,2 tys. zł w 2014 roku
 • 3993891,8 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import opon i dętek z kauczuku do Polski spadł o 3% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 8% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź