Import paszy dla zwierząt


Import paszy dla zwierząt

Produkty sypkie takie jak pasza powinny być przewożone w kontenerach do przewozu ładunków sypkich.
Pasza dla zwierząt do Polski najczęściej jest transportowana z:

Wysokość importu paszy dla zwierząt do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 5429782,3 tys. zł w 2013 roku
  • 6083631,1 tys. zł w 2014 roku
  • 6032901,5 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import paszy dla zwierząt do Polski wzrósł o 12% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 1% spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź