Import preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych


Import preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych

Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe wymagają odpowiedniego zabezpieczenia dlatego powinny być transportowane w kontenerach uniwersalnych.
Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe do Polski najczęściej transportowane są z:

Wysokość importu preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 5047259,2 tys. zł w 2013 roku
  • 5185118,9 tys. zł w 2014 roku
  • 5614177,6 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych do Polski wzrósł o 3% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 8% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź