Import skóry


Import skóry

Skóry powinny być transportowane w kontenerach uniwersalnych. Produkty przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.
Skóry do Polski najczęściej transportowane są z:

Wysokość importu skóry do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 1625496,1 tys. zł w 2013 roku
  • 1853087,5 tys. zł w 2014 roku
  • 1835284,1 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import skóry do Polski wzrósł o 14% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 1% spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź