Import soków owocowych i warzywnych


Import soków owocowych i warzywnych

Soki owocowe i warzywne zapakowane w worki, paczki, skrzynie czy opakowania kartonowe powinny być przewożone w kontenerach uniwersalnych.
Soki owocowe i warzywne do Polski najczęściej są transportowane z Brazylii, czy Izraela. W 2014 roku import z Brazylii tego produktu osiągnął wartość 168797,9 tys. zł. Import z Kuby wyniósł 12479,7 tys. zł w 2014 roku.
Wysokość importu soków owocowych i warzywnych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 754886,8 tys. zł w 2013 roku
  • 660816,8 tys. zł w 2014 roku
  • 751835,9 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import owoców zakonserwowanych i przetworów owocowych do Polski spadł o 12% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 14% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź