Import spalinowych silników tłokowych i ich części


Import spalinowych silników tłokowych i ich części

Spalinowe silniki tłokowe i ich części może być przewożony z wykorzystaniem np. transportu morskiego najczęściej w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie lub opakowania kartonowe.
Spalinowe silniki tłokowe i ich części do Polski najczęściej transportowane są z:

Import spalinowych silników tłokowych i ich części do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 9210583,9 tys. zł w 2013 roku
  • 9403557,9 tys. zł w 2014 roku
  • 9750756,9 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import spalinowych silników tłokowych i ich części do Polski wzrósł o 2% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 4% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź