Import sprzętu gospodarstwa domowego


Import sprzętu gospodarstwa domowego

Sprzęt gospodarstwa domowego powinien być transportowany w kontenerach uniwersalnych. Towary przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe. Wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, jest to przedmiot delikatny.
Sprzęt gospodarstwa domowego do Polski najczęściej transportowane jest z:

  • Turcji 56837,5 tys. zł w 2014 roku
  • Chin 538848,4 tys. zł w 2014 roku
  • Niemiec 175501,6 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu sprzętu gospodarstwa domowego do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 1308660,8 tys. zł w 2013 roku
  • 1397307,2 tys. zł w 2014 roku
  • 1467401,2 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import sprzętu gospodarstwa domowego do Polski wzrósł o 7% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 5% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź