Import szkła


Import szkła

Szkło może być transportowane w kontenerach uniwersalnych. Towary przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe. Wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, jest to przedmiot delikatny.

Szkło do Polski najczęściej transportowane jest z:

  • Niemiec 656182,9 tys. zł w 2014 roku
  • Chin 302343,3 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu szkła do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 1998122,6 tys. zł w 2013 roku
  • 2182778,6 tys. zł w 2014 roku
  • 2286071,7 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import szkła do Polski wzrósł o 9% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 5% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź