Import wykładzin podłogowych


Import wykładzin podłogowych

Wykładziny podłogowe mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie lub opakowania kartonowe.
Wykładziny podłogowe do Polski najczęściej transportowane są z:

  • Belgii 247206,4 tys. zł w 2014 roku
  • Holandii 183725,4 tys. zł w 2014 roku
  • Turcji 115995,9 tys. zł w 2014 roku

Import wyrobów ceramicznych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 771978,1 tys. zł w 2013 roku
  • 853023,0 tys. zł w 2014 roku
  • 851711,4 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import wykładzin podłogowych do Polski wzrósł o 10% w porównaniu do roku 2013. W 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem, nie zanotowano większych zmian.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź