Import wyrobów ceramicznych


Import wyrobów ceramicznych

Wyroby ceramiczne mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie lub opakowania kartonowe. Wyroby ją ceramiczne, jako przedmioty delikatne, wymagają dodatkowej ochrony.

Wyroby ceramiczne do Polski najczęściej transportowane są z:

  • Chin 164266,1 tys. zł w 2014 roku
  • Niemiec 60618,5 tys. zł w 2014 roku

Import wyrobów ceramicznych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 265306,5 tys. zł w 2013 roku
  • 302295,8 tys. zł w 2014 roku
  • 370176,2 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import wyrobów ceramicznych do Polski wzrósł o 14% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 22% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź