Import wyrobów z kauczuku


Import wyrobów z kauczuku

Wyroby z kauczuku powinny być transportowane w kontenerach uniwersalnych. Produkty przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie.
Wyroby z kauczuku do Polski najczęściej transportowane są z:

  • Niemiec 891161,8 tys. zł w 2014 roku
  • Tajwanu 46436,5 tys. zł w 2014 roku
  • Turcji 87305,2 tys. zł w 2014 roku
  • Korei 56679,1 tys. zł w 2014 roku
  • Indii 45857,0 tys. zł w 2014 roku
  • Chin 169742,6 tys. zł w 2014 roku
  • Belgii

Wysokość importu wyrobów z kauczuku do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 2390930,8 tys. zł w 2013 roku
  • 2621091,0 tys. zł w 2014 roku
  • 2740170,7 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import wyrobów z kauczuku do Polski wzrósł o 10% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 5% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź