Import z Kamerunu


Import z Kamerunu

Obroty handlowe między Polską a Kamerunem z ostatnich 3 lat.
Import z Kamerunu do Polski:

  • 51457,1 tys. zł w 2013 roku
  • 63573,9 tys. zł w 2014 roku
  • 64458,2 tys. zł w 2015 roku

Najczęściej z Kamerunu do Polski transportowaliśmy następujące produkty (dane z 2014 roku):

Dynamika importu
W 2014 roku import z Kamerunu do Polski zwiększył się o 24% w porównaniu do roku 2013. W 2015 roku import z Kamerunu do naszego kraju był o 1% wyższy niż w roku 2014.
Porty: Port morski Douala
Źródło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego.
Wyceń transport z Kamerunu:


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź